Kineziologija je znanost o gibanju človeškega telesa, ki združuje šport in medicino. Ukvarja se z razumevanjem delovanja mišic in sklepov ter proučuje učinke gibanja in športa na človeško zdravje in počutje.

Z interdisciplinarnim pristopom se vključuje v vse segmente človekovega delovanja in tako združuje anatomijo, biomehaniko, fiziologijo, psihologijo, antropologijo, sociologijo …

Je celostni terapevtski pristop preventive in kurative, ki ugotavljata neravnovesja v človeku.

Kinezioterapija oziroma gibalna terapija (iz latinskih besed kinesis – gibanje in therapeio – zdravljenje) povezuje kineziološko in medicinsko stroko.

Za osnovno sredstvo pri rehabilitaciji se uporablja gib, za izboljšanje zdravja pa gibanje.

Bolečina je znak, s katerim nam telo sporoča, da nekaj ni vredu. Če le-ta vztraja, pomeni, da telo ni sposobno samo popravljati vzroke, zato potrebuje pomoč.

Kinezioterapija je dokazano učinkovita na številnih področjih, ki so povezana z različnimi zdravstvenimi stanji, telesno zmogljivostjo in kakovostjo življenja (rehabilitacija po poškodbah, vadba pri kroničnih boleznih, vadba za otroke, vadba za starejše, vadba za znižanje telesne teže, preventivna vadba, kondicijska priprava, vadba za rakave bolnike …).

Glavni cilj kinezioterapije je poškodovanega rehabilitirati najmanj do stopnje pred poškodbo. Kineziologi si prizadevamo posameznika privesti do še boljše telesne pripravljenosti in odpraviti biomehanske vzroke za nastanek poškodb, kot so slaba gibljivost, zmanjšana moč pomembnih mišičnih skupin, nepravilnosti v telesni drži, mišično neravnovesje itd. Pomemben cilj predstavlja tudi zmanjšanje tveganja za ponovni nastanek poškodbe.