OBSTAJA ZNANSTVENO POTRJENA POVEZAVA MED KAKOVOSTJO GIBANJA POSAMEZNIKA, NJEGOVIM ZDRAVJEM IN PSIHIČNIM POČUTJEM!

 

Na prvi kineziološki obravnavi z uvodnim testiranjem in oceno stanja ugotovimo vzroke za težave posameznika. Nato sestavimo individualni program kinezioloških vaj ter naredimo načrt, kako jih odpraviti.

KINEZIOLOŠKA OBRAVNAVA VSEBUJE:

  1. Testiranje gibalnih, kognitivnih in funkcionalnih sposobnosti ter oceno stanja (ki predstavlja izhodišče za načrtovanje in sestavo vadbe);

  2. Sestavo individualnega programa kinezioloških vaj za izboljšanje psiho‑fizične kondicije posameznika glede na poškodbo/bolezen;

  3. Demonstracijo in razlago individualnega programa skozi vadbo.

NAMEN: odkrivanje mišično-skeletnih pomanjkljivosti, telesnih asimetrij in bolečin, ki lahko vplivajo na kakovost gibanja.

Individualno sestavljen program gibalnih vaj je zelo učinkovit pri kompenzaciji sedečega življenjskega sloga, saj so vaje oblikovane tako, da zajamejo razvoj vseh gibalnih sposobnosti, pravilno držo, odpravljajo bolečine, povrnejo mišično ravnovesje, so preventive pred poškodbami gibal in izboljšajo psiho-fizično kondicijo.

V ospredju je torej zdravje in dobro psiho-fizično počutje.