1. program: PREVENTIVA PRED POŠKODBAMI IN KRONIČNIMI BOLEZNIMI

Z individualno obravnavo kroničnih bolezenskih stanj ter poškodb ne nadomeščamo primarnega zdravljenja, ampak ga z njo dopolnjujemo, saj pozitivno vpliva na sam potek bolezni/poškodb in lajšanje njihovih simptomov. Z vadbo vplivamo na izboljšanje srčno-žilnega, respiratornega, kostno-mišičnega sistema, na kognitivne sposobnosti, mentalno zdravje in imunski sistem. Vadba predstavlja dobro preventivo pred nastankom drugih bolezni in pred nastankom ali ponovitvijo poškodb.

Program je primeren za srčno-žilne, nevrološke bolnike, osebe s sladkorno boleznijo.

 1. program: (POST)REHABILITACIJA PO POŠKODBAH IN OPERACIJAH

Z individualnim programom kinezioloških vaj (postrehabilitacije s pomočjo gibanja) vam pomagamo sanirati že nastale poškodbe in vaše telo pripravimo na vrnitev v stanje pred poškodbo (ali operacijo) brez bolečin. Pri tem običajno sodelujemo in se dopolnjujemo s fizioterapevti.

Program je primeren za športne in druge poškodbe.

 1. program: GIBALNO-MISELNA VADBA ZA STAREJŠE

Obravnava je namenjena svetovanju in demonstraciji individualnih gibalnih priporočil za izboljšanje psiho-fizične kondicije posameznika, s katerimi lahko posameznik doseže zadostno mobilnost in s tem izboljša kakovost bivanja v domačem okolju.

Individualni program vključuje splošna in specifična priporočila s kineziološkimi vajami, ki so prilagojene glede na ugotovljeno stanje posameznika in vključuje poleg gibalnih tudi miselne vaje (miselne vaje posebej ter med gibalno izvedbo vaj). Dosedanje raziskave namreč dokazujejo pozitivne učinke na zmanjšanje upada miselnih sposobnosti (preprečevanje oziroma upočasnjenje začetka prvih znakov demence) tistih posameznikov, ki so izvajali gibalno-miselno vadbo.

Gibalne vaje so prilagojene za izvajanje doma. Program vključuje tudi napotke za varno izvajanje vadbe doma.

 1. program: VADBA ZA ZDRAV VRAT IN HRBTENICO

Individualna obravnava je namenjena vsem posameznikom, ki imajo bolečine v vratu, križu ali hrbtu. Običajno so vzrok za bolečine prevelika ohlapnost mišic na eni strani ter prevelika zakrčenost mišic določenih delov telesa na drugi strani, slaba gibljivost, slaba telesna drža, previsoka telesna teža, psihični ali čustveni stres, ali nepravilni gibi skozi vsakodnevna opravila, ki jih povzročata vedno bolj sedeč način življenja in pomanjkanje telesne aktivnosti. Individualno načrtovan program kinezioloških vaj se tako osredotoča na vaje za odpravljanje bolečin v vratu in hrbtu ter vaje za stabilizacijo trupa, ki vplivajo na telesno držo in izboljšajo vsakodnevno počutje.

 1. program: PROGRAM VADBE PO PREBOLELIH RAKAVIH OBOLENJIH

Učinki vadbe pri bolnikih z rakom (tako kot pri drugih kroničnih bolnikih) neposredno zmanjšujejo negativen vpliv bolezni na telo in se kažejo kot vzdrževanje oziroma povečanje fizičnih sposobnosti; upočasnitev izgube mišične mase; manj depresije in izboljšanje samopodobe; izboljšan pretok krvi in posledično manjša možnost tromboz, ki pogosto spremljajo kronična obolenja in telesne neaktivnost; izboljšanje kakovosti življenja; zmanjšano tveganje razvoja degenerativnih obolenj in drugih kroničnih bolezni. Program gibalne vadbe je zlasti pomemben del zdravljenja starejših bolnikov, ki običajno še hitreje funkcionalno opešajo ter imajo bolj izražene simptome depresije med zdravljenjem. Prav tako je program najbolj učinkovito sredstvo za zmanjševanje utrujenosti, ki spremlja večino bolnikov med zdravljenjem z radioterapijo in kemoterapijo.

Program vadbe ni primeren za slabokrvne oziroma osebe, ki imajo zaradi nizkih belih krvnih celic povečano tveganje okužbe; če vrednosti krvnih elektrolitov niso normalne (pogosto, če sta prisotni bruhanje ali driska); v primeru bolečine, težav z dihanjem, resnih težav zaradi bolezni srca ali obtočil; če je nadzor nad simptomi bolezni in neželenimi učinki zdravljenja težaven (na primer bolečina, slabost, bruhanje).

Program gibalnih vaj je prilagojen za izvajanje doma. In vključuje tudi napotke za varno izvajanje vadbe doma.

Priporoča se kombinacija programa vadbe in manualne limfne drenaže po dr. Voddru, saj na ta način telo umirimo, sprostimo, pospešimo regeneracijo telesa, zmanjšujemo ali odpravimo bolečino, izboljšamo imunsko odpornost in vplivamo na pretočnost limfne tekočine oziroma vplivamo na zmanjševanje oteklin.

 1. program: ERGONOMIJA DELOVNEGA MESTA

Ergonomija je prilagoditev delovnega okolja uporabniku, saj se z ustreznim načrtovanjem tako lahko preprečijo poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov, ki se lahko sčasoma razvijejo in povzročajo dolgotrajno delovno nezmožnost. Raziskave namreč kažejo, da vsak evro, ki ga namenimo promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 eur zaradi manjših stroškov izostajanja od dela. 

S promocijo zdravja in ureditvijo delovnega mesta pripomoremo k temu, da se le-to prilagodi človekovim lastnostim, s tem pa se zmanjšajo škodljivi učinki na zdravje. Posledično prihaja do pozitivnih učinkov kot so dolgoročni upad odsotnosti z dela zaradi bolezni, večja produktivnost in učinkovitost zaposlenih in povečan ugled podjetja. Vsebina programa je odvisna od specifike delovnih mest, zahtev ali pričakovanj podjetja.

 1. program: ŠPORTNA REKREACIJA IN VRHUNSKI ŠPORT

Program je namenjen pripravi rekreativnih ali vrhunskih športnikov ter je prilagojen glede na zahteve določene športne panoge, cilje in potrebe posameznega športnika. Glavni cilj je predvsem izboljšanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti s poudarkom na preventivi pred poškodbami. Pripravili vam bomo individualni program vadbe in ga, po dogovoru z vami, tudi skupaj izvajali. K temu sodi tudi redno testiranje napredka, ki preverja športnikov napredek in pomaga določiti intenzivnost in učinkovitost vadbe.

 1. program: KINEZIOLOŠKE VAJE (prilagojene individualnim potrebam posameznika) V KOMBINACIJI Z MANUALNO LIMFNO DRENAŽO PO DR. VODDRU

Z individualnimi kineziološkimi vajami odpravljamo mišično-skeletne pomanjkljivosti in telesne asimetrije ter s tem zmanjšujemo možnost bolezni in poškodb. Z manualno limfno drenažo telo umirjamo, sproščamo, pospešimo regeneracijo telesa, zmanjšujemo ali odpravljamo bolečino, izboljšujemo imunsko odpornost in vplivamo na pretočnost limfne tekočine oziroma vplivamo na zmanševanje oteklin.

Vsi programi vsebujejo prvi pregled, ki obsega:

 • Uvodno testiranje gibalnih, kognitivnih in funkcionalnih sposobnosti in oceno stanja

 • Sestavo individualnega programa kinezioloških vaj za izboljšanje psiho-fizične kondicije posameznika glede na poškodbo/bolezen

 • Načrt za izboljšanje ugotovljenih težav

 • Demonstracijo in razlago individualnega programa skozi prvo vadbo

 • Vadbo pod nadzorom strokovno usposobljenega kineziologa (število ur je odvisno od programa in dogovora)

DARILNI BONI

Z darilnim bonom za katerega od programov lahko podarite prijetno in koristno darilo.

Izbirate lahko med naslednjimi darilnimi boni:

 • Manualna limfna drenaža po dr. Voddru (45, 60 ali 90 minut)
 • Kineziološka obravnava (2 x 60 minut)
 • Darilni bon v poljubnem znesku ali poljubno sestavljenem programu

Veljavnost darilnih bonov je eno leto.

Darilne bone lahko naročite po telefonu ali preko e-pošte. Prevzamete jih lahko osebno ali pa vam jih bomo v najkrajšem možnem času poslali po poštu.

T: 040 779 779

E: info@celostni-pristop.si