Celostni-pristop.si je zasebni center, ki se ukvarja s kineziološko-terapevtskimi obravnavami, obravnavo limfedemov in športnimi obravnavami.

Z individualnim pristopom in različnimi manualnimi tehnikami obravnavamo vse vrste obolenj gibalnega in limfnega sistema ter tako poskrbimo za ohranjanje ali izboljšanje zdravja, dobrega počutja ter izboljšano gibalno učinkovitost telesa.

Po potrebi center v svoje delo vključuje tudi strokovnjake s področja fizioterapije in druge zdravstvene delavce.

Izkušnje za celostno obravnavo posameznika so plod dolgoletnega izobraževanja, dodatnega usposabljanja in dela z različnimi starostnimi ter zdravstvenimi profili.

Obravnave izvaja Marina Dobnik, diplomirana profesorica športne vzgoje, doktorska raziskovalka s področja aplikativne kineziologije, terapevtka z mednarodno veljavnim certifikatom za izvajanje manualne limfne drenaže po dr. Voddru, specializirana za obravnave limfedemov. Je tudi aktivna članica Slovenskega strokovnega združenja za limfedem – SSZL.

Sodeluje z Univerzo na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnim središčem v Kopru Preberite več, Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana Preberite več in Savate zvezo Slovenije Preberite več.

V okviru mednarodnega projekta Pangea ‒ telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje so bile izvedene obsežne množične meritve gibalnega statusa in navad starejših v treh večjih mestih Slovenije. Na osnovi rezultatov meritev so bila podana priporočila in organizirane kineziološke delavnice. V okviru omenjenega projekta je nastal tudi strokovni priročnik Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranj, katerega soavtor in sourednica je Marina Dobnik, udeleženka tega projekta. V priročniku so podana splošna in specifična priporočila za izvajanje gibalne aktivnosti s slikovnim prikazom vaj. Tovrstni projekt je prvi s področja spremljanja gibalnega statusa starejših v Sloveniji in predstavlja dobro izhodišče za nadaljno delo in raziskovanje v zvezi s problematiko staranja.

Kot zunanja izvajalka Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je Marina Dobnik v letu 2016 izvedla preko 300 individualnih obravnav starejših oseb na njihovih domovih, kjer je posameznikom na osnovi uvodnega testiranja (gibalnega in miselnega) sestavila program kinezioloških vaj, prilagojen posameznikovim težavam. Aktivnosti so potekale v okviru večjega mednarodnega projekta A-Qu-A ‒ Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju. V okviru tega projekta je nastala tudi strokovna monografija Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju, katere trem poglavjem je (so)avtorica Marina Dobnik.

V letu 2016 je bila Marina Dobnik izbrana v mednarodni program Razvoj kadrov v športu 2016‒2022 (v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport), z namenom, da kot vrhunska trenerka svoje znanje in izkušnje s področja športa v prihodnjih letih deli z drugimi trenerji iz nacionalnih panožnih športnih zvez in šol.

Kot bivša vrhunska tekmovalka (savata – francoskega boksa) z mednarodnimi rezultati se zaveda problematike vrhunskega športa in obremenitev (ter poškodb), ki pri tem nastanejo. Svoje znanje in izkušnje redno prenaša na vrhunske športnike in reprezentante Savate zveze Slovenije, kjer se veliko časa nameni ravno preventivi pred poškodbami in izboljšanju gibalnih sposobnosti za boljšo učinkovitost na tekmovanjih.

Marina Dobnik je aktivna tudi na znanstvenoraziskovalnem področju. Kot doktorska raziskovalka proučuje problematiko gibalnega razvoja otrok in poškodb, nastalih zaradi gibalno/športne aktivnosti Preberite več. Aktivno se udeležuje domačih in mednarodnih konferenc na temo limfedema, rehabilitacije in športa Preberite več.

V svoji doktorski disertaciji z naslovom Analiza in model napovedovanja poškodb na osnovi ravni razvoja skladnosti elementarnih gibalnih vzorcev Marina Dobnik obravnava dve zelo pomembni področji: poškodbe otrok in razvoj elementarnih gibalnih vzorcev (tek, hoja, plazenje, lazenje). V soavtorstvu s predstojnikom kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Izola, dr. Mladenom Gasparinijem, dr. med., je nastalo poglavje z naslovom Poškodbe otrok v zgodnjem otroštvu, objavljeno v znanstveni monografiji Razvoj elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu.

Marina Dobnik je bila vabljena predavateljica v okviru licenčnega seminarja za vaditelje športne rekreacije Športne unije Slovenije (Vaje in vadba v okviru in izven delovnega časa, usmerjene v odpravljanje negativnih posledic sedečega dela). V zvezi z ergonomijo delovnega mesta in z izvedbo kinezioloških delavnic je sodelovala z večjimi slovenskimi podjetji, kot so Hidrio Corporation ‒ Hidria rotomatika d. o. o., M&P Lek d. o .o. in SNG Opero Ljubljana.

Dobro poznavanje človekovega telesa in njegovega delovanja ter večletne tako strokovne kot znanstvenoraziskovalne izkušnje na navedenih področjih, nam omogočajo, da vam lahko ponudimo kakovostno obravnavo na vaši poti do ohranjanja zdravja.

Vabimo vas, da se oglasite na posvetu in pregledu, z našim znanjem lahko pomagamo pri vaših težavah.